Strona dla starszych urządzeń!

Jesteś na stronie dla (bardzo) starych urządzeń. Prawdopodobnie twoje urządzenie obsługuje normalną stronę która znajduje się pod adresem swanna.net.pl

Ogłoszenia parafialne i porządek nabożeństw

Pełne ogłoszenia parafialne i porządek nabożeństw znajdują się pod tym adresem (kliknij tutaj)! Ogłoszenia z następnego tygodnia (nie zawsze są dostępne!) znajdziesz natomiast pod tym adresem (kliknij tutaj). Jeżeli masz problem z otworzeniem ogłoszeń, skontaktuj się z nami mailowo, na adres kontakt@swanna.net.pl - prześlemy ci aktualne ogłoszenia drogą mailową.

Jeżeli znajdujące się pod podanym adresem ogłoszenia są nieaktualne, prosimy o wysłanie zgłoszenia o tym fakcie klikając tutaj!

Dane parafii

Adres kościoła pw. Świętej Anny:
ul. Gliwicka
42-600 Tarnowskie Góry
Adres probostwa, kancelarii oraz kaplicy pw. Świętej Jadwigi:
ul. Torowa 45
42-600 Tarnowskie Góry
Godziny pracy kancelarii:
Poniedziałek 12:00 - 15:00
Piątek 15:00 - 17:00
e-mail: kontakt@swanna.net.pl
Tel. +48 32 285 85 47
Numer konta bankowego parafii: PL 42 1050 1230 1000 0090 3256 7647

Aktualności

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania

Opublikowano: 06/09/2023

W sobotę (9 września 2023) w kaplicy św. Jadwigi o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (klasy 1 szkoły średniej).


Droga Krzyżowa ulicami miasta

Opublikowano: 02/04/2023

W Wielki Wtorek (04.03.2023r.) Droga Krzyżowa ulicami miasta. Wyruszamy od kościoła pw. MB Królowej Pokoju o godzinie 18:45. Zakończenie przy kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła.

Ostrzeżenie o próbie oszustwa

Opublikowano: 24/03/2023

W ostatnich dniach docierają do diecezji informacje od wiernych, że otrzymują wiadomości telefoniczne o rzekomo organizowanych przez parafie naszej diecezji zbiórkach na rzecz osób niepełnosprawnych. Informujemy, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy.

Plan Odwiedzin Duszpasterskich na rok 2022/2023

Opublikowano: 11/12/2022

Plan kolędy znajduje się pod tym adresem: https://api.swanna.net.pl/files/koleda2223.pdf

Stanowisko Rady Stałej Komisji Episkopatu Polski

Opublikowano: 20/11/2022

Treść stanowiska Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich znajduje się na stronie Episkopatu Polski pod tym adresem.

Katechumenat dla dorosłych

Opublikowano: 24/09/2022

Podziękowanie

Opublikowano: 15/07/2022

Zakończono prace przy konserwacji ołtarza w kościele św. Anny. Pragniemy podziękować władzom miasta i radnym za przyznanie dotacji w kwocie 112 800 zł na ten cel. Do tej sumy parafia dołożyła 20 000 zł. W uroczystość odpustową ku czci św. Anny kolekta będzie przeznaczona na tę inwestycję. Bóg zapłać tym wszystkim którzy już złożyli ofiarę na to przedsięwzięcie.

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Opublikowano: 03/04/2022

W piątek (8 kwietnia) - Droga Krzyżowa ulicami miasta. Początek o godzinie 18:45 spod kościoła św. ap. Piotra i Pawła, zakończenie pod kościołem Matki Bożej Królowej Pokoju.

Strona dla starszych urządzeń!

Opublikowano: 19/03/2022

Została uruchomiona strona dla starszych urządzeń, na których nowa strona nie działa poprawnie. Strona dla starszych urządzeń została umieszczona pod adresem: old.swanna.net.pl


Administrator

Nowa strona!

Opublikowano: 20/02/2022

Pomimo, że wygląda bardzo podobnie, strona została przebudowana od podstaw i usprawniona. Mogą występować liczne błędy.


Proszę o ich zgłaszanie na adres: kontakt@swanna.net.pl


Administrator

Historia kościoła

Według stanu z 1 grudnia 1992 roku, na terenie diecezji gliwickiej znajduje się sześć kościołów p.w. św. Anny. Jednym z nich jest kościół parafialny w Tarnowskich Górach, przy ul. Gliwickiej. Aczkolwiek świątynię tę wierni od wielu lat darzą wielkim sentymentem, to jednak ze względu na brak obszernych materiałów źródłowych i dokumentów historycznych niezwykle trudno odtworzyć jej dzieje. Niemniej z tego, co ocalało, możemy choć w bardzo ograniczony sposób przybliżyć jej historię. Na początku był to kościół „pogrzebowy”, bo zasadniczo w takim celu został zbudowany na cmentarzu. W miarę rozwoju miasta zwiększała się również liczba jego mieszkańców. Trzeba było myśleć o wybudowaniu większego, murowanego kościoła na miejscu znajdującej się tam pierwotnie drewnianej kaplicy. Nadarzyła się po temu dobra okazja. Mianowicie mieszkanka Tarnowskich Gór p. Goske (Gąska?) w testamencie podarowała miastu swój dom, który miał być sprzedany na budowę nowego kościoła na cmentarzu „za miastem”. Dom sprzedano, ale pieniędzy nie wystarczyło. Gromadzono dalsze środki na ten cel. Również mistrz górniczy, późniejszy burmistrz tarnogórski, Jakub Gruzełko zapisał miastu siedemset talarów na rzecz „budowy kościoła na cmentarzu przed Bramą Gliwicką zwaną też wrocławską”. Wtedy rada miejska w Tarnowskich Górach mogła przystąpić do budowy wspomnianego kościoła. Budowę prowadzili tutejsi mistrzowie: Grzegorz Marczewicz i Baltazar Roth. Koszty tej inwestycji zostały pokryte głównie dzięki fundacjom Gruzełki i Goskowej. Trudno dokładnie ustalić, kiedy ukończono budowę kościoła św. Anny. Jedni (np. J.Samek) podają rok 1612, inni (K.Winkler, J.Nowak,) rok 1619. Na cześć swojego najhojniejszego fundatora Jakuba Gruzełki kościół ten otrzymał imię św. Jakuba. Pośrodku gontowego dachu miał drewnianą wieżyczkę z małą sygnaturką, którą dzwoniono w czasie uroczystości pogrzebowych. Na początku kościół należał do protestantów. Katolikom został oddany w 1630 roku. Wtedy też otrzymał nowe wezwanie, mianowicie św. Anny. Katolicy tarnogórscy, mając odtąd dwa kościoły: farny i cmentarny, nie potrzebowali już uczęszczać na nabożeństwa do Starych Tarnowic. W ciągu wieków kościół św. Anny przechodził różne koleje. Ciekawostką może być fakt, że główny ołtarz jest darem proboszcza gliwickiego - ks. Sendeliusa. Duże zainteresowanie świątynią wykazał także proboszcz kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, ks. Aleksander Klaybor. W II połowie XVII wieku przeprowadził gruntowny remont. Akta wizytacyjne z 29 listopada 1695 roku, podpisane przez ks. Władysława Opockiego, archidiakona krakowskiego, podają, że kościół cmentarny św. Anny posiada pięknie wymalowane prezbiterium i nowe ławki. W 1707 roku dobudowano zakrystię. Zaś w latach 1846-1847 kościół został powiększony. Wzbogacił się też o nową wieżę. Po tej rozbudowie zyskał wyraźnie pod względem architektonicznym i mógł pomieścić więcej ludzi. Jak podaje J.Heyda, stał się prawdziwą ozdobą miasta. Dużo uwagi poświęcił kościołowi św. Anny także ks. Antoni Sachneidersky, proboszcz tarnogórski w latach 1811-1851. Oprócz ceremonii pogrzebowych, sprawowano w tym kościele nabożeństwa w czasie Dni Krzyżowych, w Dzień Zaduszny i w uroczystości jego patronki, św. Anny. W latach międzywojennych świątynia służyła jako kościół garnizonowy, dla stacjonujących w Tarnowskich Górach żołnierzy pułków piechoty i ułanów. Po II wojnie światowej władze duchowne nakazały kościół wyremontować i przystosować do stałych nabożeństw. W okolicy świątyni powstawało coraz więcej domów mieszkalnych, wzrosła liczba wiernych. Toteż od 1958 roku mianowano tam osobnych duszpasterzy - rektorów... 3 maja 1981 roku, przy kościele erygowano samodzielną parafię, wydzieloną z parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła.

ks. dr Herbert Jeziorski,
„Dekanat Tarnowskie Góry”
Źródło: www.montes.pl
Powróć na górę strony